211 40 73 335 info@studyinromania.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΏΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

u03a0u0391u0399u0394u0391u0393u0393u0399u039aΟι σπουδές Παιδαγωγικών στη Ρουμανία αποτελούσαν, εδώ και δεκαετίες, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος από την πολιτεία και αποτελούσαν Πανεπιστημιακά τμήματα ειδικού βάρους,

Η ταχύτητα παραγωγής της γνώσης, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα παγκόσμια δίκτυα επικοινωνίας, η ραγδαία επιστημονική πρόοδος στις επιστήμες της Αγωγής έγιναν αντιληπτά και υιοθετήθηκαν.

Η Παιδαγωγική στη Ρουμανία υπέστη αλλαγές, υποδέχθηκε νέες συνθήκες, επανεξετάσθηκε, αναθεωρήθηκε και επανασχεδιάσθηκε στα πλαίσια του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Οι σπουδές Παιδαγωγικής στη Ρουμανία αναβαθμίζουν το ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού  (δασκάλου), ο οποίος θεωρείται πολυδιάστατος, είναι όχι μόνο ψυχοπαιδαγωγικά άρτια καταρτισμένος,  αλλά και κάτοχος εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων.

Τα τμήματα Παιδαγωγικών στη Ρουμανία παρέχουν στους φοιτητές την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική τεκμηρίωση του έργου τους.

Τα τμήματα Παιδαγωγικής των Πανεπιστημίων της Ρουμανίας παρακολουθούν τις εξελίξεις στις επιστήμες της Αγωγής, στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες αλλά και στους άλλους τομείς των επιστημών, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Έτσι,τα παιδαγωγικά τμήματα στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας παρέχουν τις απαραίτητες γενικές και ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που διασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., κατοχυρώνοντας την επαγγελματική τους επάρκεια και αυτονομία.

u03a0u0391u0399u0394u0391u0394u0393u0393Τα τμήματα Νηπιαγωγών στη Ρουμανία, ως πανεπιστημιακά τμήματα με κύρος, καλλιεργούν την επιστημονική παιδεία διασφαλίζοντας τον «εξοπλισμό» των αποφοίτων με την σύνθεση επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι σπουδές Νηπιαγωγών στη Ρουμανία γίνονται με όρους θεωρίας και πράξης, ως βασική αρχή εκπαίδευσης, θεωρώντας το επάγγελμα του Νηπιαγωγού, υψηλής ευθύνης, που απαιτεί θεωρητική και μεθοδολογική κατάρτιση.

Τα τμήματα Νηπιαγωγών στη Ρουμανία, παρέχουν στους φοιτητές τα κατάλληλα εργαλεία που επιτρέπουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων, την ανάλυση των πολλαπλών παραγόντων (ψυχολογικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών) που διαμορφώνουν τη σχολική πραγματικότητα και την οργάνωση της Παιδαγωγικής πρακτικής στα Πανεπιστήμια.

Οι σπουδές νηπιαγωγών στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας εξοπλίζοντας τους αποφοίτους με στέρεες επιστημονικές βάσεις  από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και διαμορφώνει  μια νέα «εικόνα» για το επάγγελμα των Νηπιαγωγών, τέτοια που να ανταποκρίνονται στις σημερινές εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες.

Γιατί το νηπιαγωγείο είναι η πρώτη αλλά και σημαντικότερη βαθμίδα του σχολείου, από τους βασικότερους,  μετά την οικογένεια, θεσμούς κοινωνικοποίησης και η πρώτη στη ζωή του παιδιού επαφή με το θεσμό του σχολείου, με αποφασιστικό, σχεδόν, ρόλο για το μέλλον του.

Οι σπουδές   Παιδαγωγικών στα Πανεπιστήμια της  Ρουμανίας αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ (αυτόματη αναγνώριση) οι απόφοιτοι εγγράφονται στις αντίστοιχες επιστημονικές ενώσεις και παράλληλα οι απόφοιτοι απολαμβάνουν πλήρη και ισότιμα  ακαδημαϊκά  και επαγγελματικά δικαιώματα, σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Τα προγράμματα  Παιδαγωγικών στα Πανεπιστήμια της  Ρουμανίας                        προσελκύουν, πλέον, φοιτητές από όλη την Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Ολλανδία, Δανία ,Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο) αλλά και Τουρκία, Ισραήλ, Συρία, Ν.Αφρική, Κατάρ κλπ, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε μεταπτυχιακό (Master’s ,PhD).

Στα  Πανεπιστήμια  της Ρουμανίας λειτουργούν τμήματα Παιδαγωγικών  με προγράμματα   Αγγλόφωνα, Γαλλόφωνα, Γερμανόφωνα, Ουγγαρόφωνα  και φυσικά Ρουμανόφωνα.

Οι σπουδές  Παιδαγωγικών   στη Ρουμανία παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές τους, μέσω των προγραμμάτων Erasmus και Sokrates, να πραγματοποιήσουν τμήματα των σπουδών τους σε ένα από τα  Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μέλη του διαπανεπιστημιακού δικτύου.

Τα τμήματα  Παιδαγωγικών  στη Ρουμανία έχουν διαμορφώσει σταθερά πλαίσια για την άσκηση των φοιτητών ,  διευρύνοντας τους ερευνητικούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες.

Υποτροφίες για σπουδές , τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Master’s- PhD), αποτελούν ένα ακόμη πλεονέκτημα και πόλο έλξης για σπουδαστές από όλη την Ευρώπη.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (MASTERS PHD) ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΤα Πανεπιστήμια  της Ρουμανίας έχουν διαμορφώσει μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης (Master’s –PhD)  για πτυχιούχους Παιδαγωγούς   σε τομείς εφαρμοσμένους, ερευνητικούς αλλά και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σε πεδία εξειδίκευσης, συνδυαστικά, διεύρυνσης αλλά και γενικά μπορεί ένας υποψήφιος να αναζητήσει  αξιόπιστες λύσεις. για τις μεταπτυχιακές σπουδές του.

Παραδοσιακοί αλλά και τομείς τεχνολογικής αιχμής τροφοδοτούν προγράμματα που υπερκαλύπτουν τις αναζητήσεις κάθε υποψηφίου.

Τα τμήματα Παιδαγωγικής   στα Πανεπιστήμια  της Ρουμανίας εναρμονισμένα με  τον  Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Ανάπτυξης, συμμετέχουν σε διευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασιών, μέσα από τα οποία ενισχύουν τη μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση ακολουθώντας τις διεθνείς ακαδημαϊκές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τίτλους μεταπτυχιακών: Διδακτική μεθοδολογία Επιστημών,  Διάγνωση και υποστήριξη σε άτομα με ειδικές ανάγκες, Πρόωρη εκπαίδευση , Διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση, Συμβουλευτική στην εκπαίδευση, Μεθοδολογία  εκπαίδευσης- Καινοτομία, Σχεδιασμός-Ανάπτυξη καριέρας, Μanagement  εκπαίδευσης, Αθλητική Ψυχολογία, Θεραπείες αποκατάστασης διαταραχών επικοινωνίας, Επικοινωνία και αποτελεσματική εκπαίδευση, Διάγνωση- ανάλυση προσωπικότητας, Διδακτική ξένων Γλωσσών κλπ
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ .